Telefon: +36 22 806-633, +36 70 545-5752Nyitvatartás: Hétfő és kedd: 8:00-16:00, Szerda: zárva, Csütörtök és péntek 8:00-16:00
Bejelentkezés

Bejelentkezés

Felhasználónév *
Jelszó *
Emlékezzen rám

Írásos tájékoztató

UFO Autósiskola 2024.

Írásos tájékoztató

1. Képzőszerv megnevezése, címe, email címe, telefonszáma, honlapjának címe:

képzőszerv neve: Bánfi Zsolt egyéni vállalkozó

képzőszerv fantázia neve: ,,UFO" Autósiskola

képzőszerv címe: 8000 Székesfehérvár, Sütő utca 16. AS/1.

képzőszerv e-mail címe: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

képzőszerv telefonszáma: 06-70-339-57-05

képzőszerv holnapja: www.ufoautosiskola.hu

2. A cég formája: Egyéni vállalkozó

3. Egyéni vállalkozói nyilvántartási szám: 29731285

4. Iskolavezető neve, telefonszáma: Bánfi Zsolt, 06-70-339-57-05

5. Az ügyfélfogadó címe, telefonszáma, az ügyfélfogadás időpontjai:

ügyfélfogadó címe: 8000 Székesfehérvár, Sütő utca 16. AS/1.

ügyfélfogadó telefonszáma: 06-70-339-57-05

ügyfélfogadás időpontjai: kedd 12-16, péntek 12-16

6. A telephely címe, telefonszáma: 8000 Székesfehérvár, Sütő utca 16. AS/1., 06-70-339-57-05

7. A tanfolyamra, szaktanfolyamra való felvétel módja:

személyesen vagy telefonon, illetve e-mail-ben történő jelentkezés

8. Az előírt egészségi és PÁV alkalmassági vizsgálatok kategóriánként:

- 1. alkalmassági csoportba tartozó orvosi alkalmasságira lesz szükség: „A1” kategóriánál, „A2” kategóriánál, „A” kategóriánál, „B” kategóriánál, amennyiben a jelentkező nem rendelkezik (érvényes) vezetői engedéllyel, az imént említett kategóriákból. 

- PÁV vizsgálat: a nálunk tanulható kategóriák: ,,AM" kategória, ,,B" kategória, ,,A'' kategória, ,,A1" kategória, ,,A2" kategória esetében nem szükséges.

9. A tanfolyamra történő felvétel, a vizsgára bocsátás és a vizsgaigazolás kiadásának feltételei kategóriánként:

Tanfolyamra történő felvétel feltételei: (életkor kategóriánként jelölve)

- jelentkezési lap kitöltése, aláírása

- érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya, illetve ha a jelentkező rendelkezik érvényes jogosítvánnyal; ezen iratok bemutatása

- alapfokú iskolai végzettség igazolása:

 1. a személyazonosító okmányokba bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel
 2. az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával.
 3. külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, kivéve, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban
 4. a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással tájékoztatással vagy 3 hónapnál nem régebbi Magyarországon felősoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazolja, vagy annak meglétét előfeltételezi.

- orvosi alkalmassági bemutatása

-  az első részlet befizetése

-  az Autósiskolánál megkötött tanulmányi szerződés

Vizsgára bocsátás feltételei:

- Elméleti vizsgára bocsátás feltételei: (életkor kategóriánként jelölve)

- kitöltött jelentkezési lap

- az elméleti tanfolyam elvégzése

- az elméleti tanfolyam megkezdése óta eltelt idő kevesebb, mint 9 hónap

- elméleti vizsgadíj befizetése

- érvényes orvosi alkalmassági igazolás

A tanfolyam megkezdésétől számított 9 hónapon belül kezdeményezni, 12 hónapon belül pedig sikeres elméleti vizsgát tenni. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára. Megengedett hiányzás mértéke 10%. Az óraszámok 10%-nál kevesebb hiányzást önálló felkészüléssel is lehet pótolni. Ettől magasabb óraszámú hiányzás esetén a tanuló számára - azon témakörökből, melyeken a tanuló nem vett részt - pótfoglalkozást tart a képzőszerv, díj ellenében.

A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga 2 évig érvényes. Amennyiben a tanuló ez idő alatt a vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden vizsgája érvényét veszti, és az egész tanfolyamot meg kell ismételni.

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei: (életkor kategóriánként jelölve)

-          a kötelező óraszám levezetése, és az előírt menettávolság teljesítése

-          gyakorlati vizsgadíj befizetése

A vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

-          sikeres elméleti vizsga igazolása

-          sikeres gyakorlati vizsga igazolása

-          minimum alapfokú iskolai végzettség igazolása, amely az alábbi módokon lehetséges:

1.)         a személyazonosító okmányokba bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel

2.)         az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával.

3.)         külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, kivéve, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban

4.)       a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással tájékoztatással vagy 3 hónapnál nem régebbi Magyarországon felősoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazolja, vagy annak meglétét előfeltételezi.

A sikeres vizsgáról a Vizsgaközpont vizsgaigazolást állít ki, melyet a sikeres vizsgát követően három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére.

A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások (pl. elsősegély nyújtási ismeretek megszerzésének igazolása) birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását.

10. A tanfolyam tantárgyai és kötelezően előírt óraszámai és kötelező menettávolság

Elméleti tantárgyak és óraszámok:

Tantermi képzés esetén:

- Tantermi képzés helye: 8000 Székesfehérvár, Sütő utca 16. AS/1.


Naponta legfeljebb 4 elméleti tanóra tartható (4x45 perc). A tanórák között legfeljebb két tanóránként legalább 10 perc szünetet kell tartani. Elméleti tanfolyam időtartama tantermi kézpés esetén 28 óra. A tanulók esetében a képzés elvégzése akkor tekinthető teljesítettnek, ha a tanuló a képzés szerinti tantárgy tanteremben történő elméleti oktatás foglalkozásainak összesített óraszámával legalább megegyező óraszámú foglalkozáson jelenléti ívvel igazoltan jelen volt.  Hiányzás esetén a tanulónak – azon témakörökből, melyeken a tanuló nem vett részt – pótfoglalkozáson kötelező részt venni, díj ellenében.

A kötelező tantárgyak és óraszámokat a kategóriánkénti vállalkozási feltételek tartalmazzák.

e-learning képzés keretében

Szerződéses partnerünk az E-Educatio Zrt. (Címe: 1111 Budapest, Budafoki út 59. Postacím: 1519 Budapest, Pf.: 563, Tel.: +36 1 577 0222, Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Iskolavezető: id. Hoffman Csaba).

A tananyaghoz egy internet eléréssel rendelkező számítógép segítségével lehet hozzáférni az első belépéstől számítva a csomagban meghirdetett időtartamon belül, a nap 24 órájában. A tanulásra fordítható idő csomagonként eltérő időtartamú, szabadon megválasztható helyszínen, időtartamban és időbeosztásban. A tananyag modulokra van elosztva és minden modul után ellenőrző kérdésekből összeállított teszt van. Következő modulra továbblépni csak sikeres teszt kitöltés után lehetséges. A rendszer rögzíti és értékeli a tanuló képzési előrehaladását, ellenőrző kérdésekre adott válaszait és eredményeit, valamint ellenőrzi az oktatás elvégzésének feltételeit, határidejét. Szükség esetén lehetőség van pótképzési csomag vásárlására is, amely 30 nap alatt felhasználható 10 óra többlet tanulási lehetőséget tartalmaz.

Gyakorlati foglalkozások, óraszámok, menettávolság

Kategóriánként eltérő mértékű, a vállalkozási feltételekben a részletes tájékoztató.

A gyakorlati oktatás a sikeres elméleti vizsgát követően kezdhető meg. A gyakorlati órák időpontját a szakoktatóval lehet egyeztetni. A gyakorlati órák időtartama 50 perc. A forgalmi vizsga időtartama magában foglalja a vizsgabiztosnak a vizsga menetéről, valamint a vizsga értékeléséről szóló tájékoztatását. Az ötödik sikertelen forgalmi vizsga után PÁV vizsgálat kötelező.

11. Járműhasználat:

Kategóriánként a választható típusok a vállalkozási feltételekben találhatóak.

„AM”, „A1”, „A2”, „A” kategóriákban előírt kötelező felszerelés:

-bukósisak ,,E” minősítési jelzéssel ellátott (ECE 22.05)

-szemüveg (bukósisak kialakításától függően),

-erős anyagból készült, nem bőszárú hosszúnadrág és dzseki,

-protektoros kesztyű, könyök, térd, gerincvédő protektor,

-magas szárú zárt cipő, vagy csizma,

-„T” betűjelzéssel ellátott, tanulónként eltérő színű, vagy számozott tanulómellény,

-fő oktatás és vizsga során a tanuló és az oktató közötti kapcsolatot rádió adó-vevő készülékkel kell biztosítani.

12. A hiányzás pótlásának módja:

A gyakorlati oktatásnál az esetleg elkéső oktatóra a tanulónak min. 10 percet kell várni, az oktató miatt elmaradt vezetési órát későbbi időpontban plusz óradíj fizetése nélkül pótolni kell. A tanuló akadályoztatás esetén az alábbiak szerint mondhatja le a megbeszélt gyakorlati oktatási tanórát:

-          a tanóra kezdete előtt min. 24 órával fizetési kötelezettség nélkül

-          amennyiben a tanuló min. 24 órával a megbeszélt tanóra kezdete előtt nem mondta le, akkor az így igénybe nem vett órá(k)ért a teljes óradíjat köteles fizetni

Az elmaradt gyakorlati vezetési órát a kötelezően előírt óraszámokon belül pótolni kell.

13. Tandíjak, vizsgadíjak, fizetési módok

 • Tandíjak

-          A tandíjakkal kapcsolatos részletes tájékoztatást a kategóriás vállalkozási feltételek tartalmazzák

-          A más képzőszervtől képzési igazolással érkező tanuló átkéréssel kapcsolatos ügyintézési díja 25.000 Ft

-         A tanuló tudomásul veszi, hogy bármely okból történő iskolaváltás esetén 25.000 Ft adminisztrációs díjat köteles fizetni a képzési igazolás kiadását megelőző 3 munkanapon belül számla alapján. A tanuló tudomásul veszi, hogy amennyiben az adminisztrációs díjat nem fizeti meg, abban az esetben az iskola a díj iránti     igényét bírósági úton (fizetési meghagyással) érvényesíti. Ebben az esetben az Autósiskola követeli a járulékos költségeit (illeték, költség, ügyvédi munkadíj, késedelmi kamat) is.

 • Vizsgadíjak

-          Hatósági díjszabás a 1/2024 (I.19.) számú Ügyvezetői szabályzat KAV Közlekedési Alkalmassági Vizsgaközpont Kft. szerint

 • Fizetési módok, részletfizetés

-          személyesen a pénztárba készpénz befizetéssel vagy átutalással

-          részletfizetésre lehetőséget biztosítunk

A képzés díja és az esetleges részletfizetés ütemezése a szerződésben kerül rögzítésre.

A gyakorlati alapórák díját az iskola a mindenkori piaci feltételek alakulása szerint megemelheti a szerződés megkötésétől számított 3 hónap elteltével. Ebben az esetben az iskola köteles a gyakorlati képzési díj változásáról legalább 30 nappal előre az e-Titán rendszeren keresztül és/vagy a tanuló által megadott email címre értesítést küldeni. Amennyiben a tanuló e-mail címe változik, de azt nem közli az iskolával, nem hivatkozhat arra, hogy az iskola erre vonatkozó értesítését nem kapta meg. Az értesítést követő 30 nap után a következő hónap 1. napjától a módosított képzési díjak az irányadóak, ezt a tanuló elfogadottnak tekinti.

14. Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei: A 24/2005. (IV.21.) GKM rendeletben foglaltak szerint

15. A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja, a tanuló áthelyezés következményei: A tanuló kérésére az iskolavezető köteles kiállítani a „Képzési igazolás”-t, melyet elektronikus úton a megadott email címre küldi meg, vagy 1 példányt személyesen átadni a tanulónak 3 munkanapon belül. A befizetett, de le nem vezetett órák díját a képzőszerv az igazolás kiadásával egyidejűleg készpénzben visszafizeti.

16. Oktatási helyszínek:

Elmélet: 8000 Székesfehérvár, Sütő utca 16. AS/1.


e-learning képzés esetén a konzultáció helye: 8000 Székesfehérvár, Sütő utca 16. AS/1.


Gyakorlat: 8000 Székesfehérvár, Amerikai fasor 5. ; Székesfehérvár belterülete

Vizsga / elméleti: 8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 12.

Vizsga / gyakorlati: 8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 12.

17. Pótórák igénylésének módja, díjai: A kötelező óraszám és menettávolság fölött a gyakorlati oktató tehet javaslatot a további gyakorlati órák mennyiségére. A pótórák díja azonos az alapóra díjával.

18. Az engedélyező hatóság megnevezése, címe, telefonszáma

Felügyeletet ellátó szerv: Építési és Közlekedési Minisztérium

Címe: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.

Postai cím: 1358 Budapest, Pf. 14.

Telefonszám: +36 (1) 795 3300 

19. A vizsgázó jogai és kötelezettségei

 • A vizsga helyéről és időpontjáról időben értesítjük
 • a vizsgázónak a vizsga helyszínén a számára kiírt időpontban a járművezetésnek megfelelő öltözetben meg kell jelenni
 • a vizsgázónak személyazonosságát érvényes személyi igazolvánnyal, vezetői engedéllyel vagy a személyazonosításra szolgáló egyéb érvényes okmánnyal (útlevéllel + lakcímkártyával), 14 éves korig érvényes diákigazolvánnyal igazolnia kell
 • a vizsgázónak az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján igazolnia kell a Vizsgaközpont részére. Ha a vizsgázó alapfokú iskolai végzettségét nem igazolta, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem állítható ki.
 • a hivatalos vizsgaeredmény a vizsgajegyzőkönyvön szerepel, amelynek tudomásulvételét a vizsgázó aláírásával igazolja
 • amennyiben a vizsgázó vizsgán valamely vizsgatárgyból nem felet meg, legkorábban három munkanap eltelte után tehet újabb vizsgát
 • a vizsgán meg nem jelenés, illetve késés vagy sikertelen vizsga esetén újabb vizsga csak a vizsgadíj ismételt befizetése esetén tehető, kivéve, ha a vizsgázó távolmaradását legkésőbb a vizsga napját megelőző 6. napon a Vizsgaközpontnak személyesen vagy írásban bejelenti.
 • a vizsgázó a személyi adataiban történt változást 8 napon belül köteles bejelenteni.
 • amennyiben az orvos vizsgálata során korlátozást ír elő (szemüveg vagy kontaktlencse), a tanuló köteles mind a gyakorlati vezetés, mind a vizsgák során tartalék szemüveget vagy kontaktlencsét magával hordani. Amennyiben a szemüveg vagy kontaktlencse hiánya miatt a vizsga nem tartható meg, az anyagi felelősség a vizsgázót terheli.
 • amennyiben a vizsgázó már rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel vagy vizsgaigazolással, a vizsgák alkalmával azt köteles a vizsgabiztosnak bemutatni.

20. Vizsgadíjak, vizsgadíjak megfizetésének módja

KRESZ elméleti vizsga díja: 4.600 Ft ,,B", minden egyéb kategóra 10.500 Ft

-          Hatósági díjszabás a 1/2024 (I.19.) számú Ügyvezetői szabályzat KAV Közlekedési Alkalmassági Vizsgaközpont Kft. szerint

21. A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott fontosabb előírások

 • A sikeres vizsgáról a Vizsgaközpont vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes Okmányiroda részére.
 • Az Okmányiroda/Kormányablak a járművezetésre jogosító okmány (vezetői engedély) kiállításához (ennek az első vezetői engedély kivételével illetéke van) a tanulónak a következőket kell bemutatnia:

-          személyi igazolvány

-          lakcímkártya

-          közúti elsősegélynyújtás tanfolyam sikeres elvégzését igazoló kártya

-          orvosi alkalmassági igazolás

 • A „B” kategóriára érvényesített vezetői engedély a járművezető 18. életévének betöltéséig csak a belföldön történő járművezetésre jogosít.
 • A vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított 2 évig a vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül.
 • Külföldi állampolgár esetén 6 hónapos tartózkodási engedély, vagy állandó bejelentett lakcím szükséges.

Ezt az írásos tájékoztatót, mely a képzőszerv vállalkozási feltételeit tartalmazza, a képzőszerv készíti és végzi el a szükséges módosításokat, aktualizálásokat a 24/2005 (IV.21.) GKM rendelet 2. sz. melléklet szabályozása szerint. Az írásos tájékoztató egy példányát a képzőszerv a tanfolyamra történő jelentkezéssel egyidejűleg a jelentkezőnek átadja, és a tanfolyamra jelentkezők kellő tájékoztatása érdekében az ügyfélfogadásra szolgáló helyiségben jól látható helyen ki is függeszti, valamint az írásos tájékoztatóban megjelölt honlapján közzéteszi és folyamatosan aktualizálja. A képzőszervet népszerűsítő felhívásokban közzétett adatoktól az írásos tájékoztató adataiban eltérés nem mutatkozhat.

 

Bánfi Zsolt

Iskolavezető

Megjelent: 9946 alkalommal
Tovább a kategóriában: « Gyakran ismételt kérdések

Figyelem! A weboldal Cooki-kat (sütiket) használ a maximális böngészési élmény érdekében! További információ

Rendben

Cookie-k (sütik) használatának szabályzata

1. Cookie-k használatának szabályzata

Ez a szabályzat az UFO Autósiskola (8000 Székesfehérvár, Sütő u. 16., továbbiakban: „UFO Autósiskola”) által üzemeltetett weboldal cookie-jaira vonatkozik.

2. Mik a cookie-k?

A cookie egy kisméretű fájl, mely csak betűket és számokat tartalmaz, és ami egy felhasználó számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, Internetes hozzáférést biztosító eszközén tárolható. A cookie egy információcsomag, amelyet az adott webszerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütik „passzívak”, azaz nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware), valamint nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz.

3. Mire használhatóak a cookie-k?

Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó Internetezésre használt eszközének felismerését, és ezáltal releváns, a felhasználó igényeihez igazított tartalom megjelenítését. A sütik a felhasználó számára egyszerűbb böngészést biztosítanak, és elősegítik, hogy az UFO Autósiskola a felhasználó számára minél kényelmesebb szolgáltatásokat nyújtson. Ezek közé tartoznak az online adatbiztonsággal kapcsolatos igények vagy a releváns reklámok. Ugyanakkor bizonyos – anonim – statisztikák elkészítéséhez is használhatóak, melyek értékes információkkal szolgálnak az UFO Autósiskolának a felhasználók oldalhasználati szokásaival kapcsolatosan. A kapott statisztikai eredményeket felhasználva tudjuk az oldal szerkezetét és tartalmát az igényeknek megfelelően alakítani, mindezt a felhasználók anonimitásának megőrzése mellett.

4. Milyen cookie-kat használunk?

Az UFO Autósiskola kétféle sütit használ: időszakosat valamint állandót. Előbbiek olyan ideiglenes fájlok, melyek a bejelentkezett időszak végéig vagy az alkalmazás (böngésző) bezárásáig maradnak a felhasználó eszközén. Az állandó cookie-k pedig a paraméterükben meghatározott ideig (vagy manuális törésükig) vannak jelen a felhasználó eszközén.

5. Mire használják a cookie-kat a weboldalalak?

Egy látogatás során a weboldal a következő célból helyezhet el cookie-kat a felhasználó Internetezésre használt eszközén:
– Weboldal teljesítménymérés
– Böngészés-elemzés
– Geotargeting
– Feliratkozási szokások mérése
– Megfelelő termékek ajánlása
– Releváns reklámszolgáltatások megjelenítése

6. Tartalmaznak a cookie-k személyes adatokat?

A legtöbb süti hatékony működéséhez semmilyen személyes jellegű adat nem szükséges. Ennek megfelelően az esetek döntő többségében a cookie nem azonosítja az adott felhasználót. A cookie-k használata során összegyűjtött személyes adatok kizárólag olyan célból használhatók fel, hogy bizonyos funkciók használatát megkönnyítsék a felhasználó számára. Ezek az adatok olyan módon vannak tárolva, hogy azokhoz jogosulatlan személyek nem férhetnek hozzá.

7. A cookie-k törlése

A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok alapértelmezett esetben engedélyezik a sütik elhelyezését az eszközre. Ezek a beállítások azonban megváltoztathatók úgy, hogy a cookie-k automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesíti a felhasználót, ha az eszközre cookie-t küldtek. A sütik kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak. Fontos tudni, hogy a cookie-k használatának tiltása/korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak működését.

8. Miért fontosak a cookie-k az interneten?

A cookie-k az Internet hatékony működésének központi elemét képezik, hiszen hozzásegítik a felhasználót a kényelmes böngészéshez, az általuk megismert igények és érdeklődési körök révén. A sütik korlátozása, vagy tiltása lehetetlenné teheti bizonyos weboldalak használatát. A cookie-k korlátozása, vagy tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap online reklámokat; mindössze annyit ér el ezzel, hogy a megjelenő reklámok nem veszik figyelembe a böngészési szokásait, így nem igazodnak igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány példa a sütik használatára (melyekhez nem szükséges egy felhasználó azonosítása egy felhasználói felület segítségével):

• A felhasználó igényeihez igazított tartalmak, szolgáltatások, termékek megjelenítése.
• A felhasználó érdeklődési köre szerint kialakított ajánlatok.
• Jelszavak megjegyzése.
• Internetes tartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi szűrők megjegyzése (family mode opciók, safe search funkciók).
• Reklámok gyakoriságának korlátozása; azaz, egy reklám megjelenítésének számszerű korlátozása a felhasználó részére adott weboldalon.
• A felhasználó számára releváns reklámok megjelenítése.
• Analitikai jellemzők mérése és optimalizálás. Egy weboldal forgalmának mérése, a letöltött tartalom vizsgálata, valamint annak meghatározása, hogy a felhasználó honnan érkezett a weboldalra (pl.: keresőn keresztül, közvetlenül, más weboldalról, stb.). A weboldalak azért végzik ezeket a látogatottsági elemzéseket, hogy a felhasználók számára minél jobbá tegyék az oldalt.

9. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők

A cookie-k NEM vírusok! A cookie-k egyszerű szöveg típusú formátumot használnak, nem kódrészle-tekből állnak, így nem futtathatók automatikusan. Következésképp, nem másolhatók és nem feleltethetők meg más hálózatokban az újrafuttatáshoz. Mivel ezeket a funkciókat nem képesek ellátni, így nem tekinthetőek programoknak (így vírusoknak sem).

A sütik azonban használhatók negatív célokra is. Mivel a felhasználó igényeire és navigálási előzményeire vonatkozó információkat tárolnak, így egy adott weboldalon akár spyware-ként is használhatók. Ennek megfelelően számos antivírus program a cookie-kat folyamatosan törlésre ítéli a különféle számítógép-átvizsgálási folyamatok (teljes rendszervizsgálat, valós idejű védelem, stb.) során. Általában a böngészőkben olyan adatbiztonsági beállítások vannak, melyek lehetővé teszik adott oldalak által elhelyezett cookie-k szintű elfogadását, azok érvényességi idejének meghatározása és automatikus törlése mellett.

A cookie-khoz kapcsolódó egyéb biztonsági vonatkozások: Mivel a személyazonosság védelme fokozottan fontos és minden Internetes felhasználó alanyi joga, ezért tudni kell, hogy a sütik használata során milyen aggályok merülhetnek fel. Mivel a cookie-kon keresztül folyamatosan áramlik az információ a weboldal és a böngésző között mindkét irányba, így ha egy támadó (hekker) beavatkozik az adattovábbításba, úgy a süti által tárolt információk lekövethetők. Amennyiben a böngészés kódolatlan Internet-elérési hálózaton keresztül történik (pl. megfelelő titkosítással nem rendelkező WiFi hálózat), úgy a támadás valószínűsége jelentősen megnő. További – cookie-k felhasználásán alapuló – támadási felületet szolgáltathatnak a sütik szerver oldali beállítási hiányosságai. Ha egy weboldal nem követeli meg a böngészőtől, hogy az kizárólag kódolt csatornán keresztül kommunikáljon, úgy a támadók ezt a biztonsági rést kihasználva információkat nyerhetnek ki a sütikből. A támadók a kinyert adatokat más weboldalakhoz való – illetéktelen – hozzáféréshez használhatják fel. Emiatt lényeges, hogy figyelmesen megválasszuk a legmegfelelőbb személyes adatvédelmi módszert.

Tanácsok a cookie-kon alapuló biztonságos és felelősségteljes navigáláshoz: Mivel a legnagyobb és leglátogatottabb weboldalak használnak sütiket, így ezek jelenléte/használata szinte kikerülhetetlen. A cookie-k teljes letiltása esetén a felhasználó nem tud használni számos népszerű oldalt, mint például a Youtube, a Gmail, a Yahoo és számos egyéb oldal. Az alábbi néhány tanács segítséget nyújt a cookie-k engedélyezése mellett is biztonságos és gondtalan böngészéshez:

• Szabja személyre a böngésző beállításait a cookie-kra vonatkozóan úgy, hogy azok használata az Ön számára még kényelmes Internetezést biztosítva is biztonságos legyen. Ha számítógépét csak Ön használja, úgy hosszabb lejárati időt is beállíthat a böngészési előzmények rögzítésére, illetve a személyes adatok eltárolására vonatkozóan. Amennyiben számítógépét megosztja másokkal, akkor érdemes a böngésző által megjegyzett adatokat minden használatot követően törölni (létezik automatizált megoldás, amely a program bezárásakor automatikusan elvégzi a törlést). Ezáltal lehetősége van arra, hogy biztonságos keretek között látogasson meg olyan oldalakat, melyek cookie-kat helyeznek el a számítógépen. Rendszeresen frissítse a kémprogramok elleni programok adatbázisát. Sok esetben a kémprogramok ellen védő szoftverek valós időben figyelik a böngészést és figyelmeztetnek, amennyiben nem biztonságos oldalt kíván betölteni a felhasználó (adott beállítás mellett akár automatikusan blokkolhatják azok betöltését). Ennek a szolgáltatásnak köszönhetően a felhasználó nem, vagy csak szánt szándékkal, juthat el olyan oldalra, ahol potenciális veszélynek (kibertámadásnak) van kitéve. Éppen ezért fontos, hogy böngészője és antivírus programja is mindig az elérhető legfrissebb verziójú legyen.

A támadások jelentős hányada a böngésző biztonsági résein keresztül történik. Minél régebbi verziójú egy böngésző, annál több ilyen gyenge pont található meg benne.
Mivel szinte minden nagyobb hazai és nemzetközi weboldal használ cookie-kat, így használatuk szinte elkerülhetetlen. Amennyiben ismeri a sütik alapvető működési mechanizmusát, úgy el tudja végezni azokat a beállításokat, amelyek mellett kényelmesen, ugyanakkor biztonságosan tud böngészni az Interneten.

A cookie-k tiltását vagy visszautasítását csak bizonyos – nehezen hozzáférhető és használható – weboldalak alkalmazzák. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a sütik tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap/lát online reklámokat az egyes weboldalakon.
A széles körben használt böngészőprogramokban elérhető olyan beállítás, amely lehetővé teszi adott cookie permanenst elutasítását. Ezen kívül akár az is beállítható, hogy csak adott weboldaltól fogadjon el a számítógép sütiket. A sütik letiltása nyomán akár az is megtörténhet, hogy nem hagyhat kommentet egy adott weboldalon.

Manapság már minden széles körben használt böngésző lehetőséget kínál a sütikezelés személyre szabására. Ezek a beállítások a böngészőben rendszerint az „Opciók” vagy „Beállítások” menün belül találhatók.
Az egyes böngésző-típusokkal kapcsolatos beállításokhoz az alábbi hivatkozásokra kattintva talál segítséget:

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari

10. További hasznos linkek

Az alábbi oldalakon többet is megtudhat a cookie-król és azok felhasználásáról:

Microsoft Cookies guide
All About Cookies

Az alábbi oldal pedig részletesen taglalja az online adatvédelmi és viselkedés alapú hirdetési formákkal kapcsolatos tudnivalókat:
http://www.youronlinechoices.com/hu/