Telefon: +36 22 806-633, +36 70 545-5752Nyitvatartás: Hétfő és kedd: 8:00-16:00, Szerda: zárva, Csütörtök és péntek 8:00-16:00
Bejelentkezés

Bejelentkezés

Felhasználónév *
Jelszó *
Emlékezzen rám

Képzések

UFO Autósiskola 2024.

Vállalkozási feltételek és tanulótájékoztató "AM" kategóriás tanulók részére

UFO Autósiskola 2024.

Vállalkozási feltételek és tanulótájékoztató "A1" kategóriás tanulók részére
1.    Képzőszerv neve: Bánfi Zsolt egyéni vállalkozó

       Képzőszerv fantázia neve: „UFO” Autósiskola

2.    Képzőszerv címe: 8000 Székesfehérvár, Sütő u. 16. AS/1. Képzőszerv telefonszáma: 0670/339-5705, Web: www.ufoautosiskola.hu, E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

3.    A cég formája: Egyéni vállalkozó

4.    Egyéni vállalkozói nyilvántartási szám29731285

5.    Az iskolavezető neve: Bánfi Zsolt, telefon: 0670/339-5705

6.    Az ügyfélfogadó helyiség címe: 8000 Székesfehérvár, Sütő u. 16. AS/1.
       Az ügyfélfogadó telefonszáma: 0670/339-5705
       Az ügyfélfogadás időpontjai:

kedd 12.00-16.00

péntek 12.00-16.00

7.    A tanfolyamra való felvétel módja: személyesen vagy telefonon, illetve e-mail-ben történő jelentkezés.

8.    PÁV vizsgálat: nem szükséges.

9.  A tanfolyamra történő felvétel feltételei

16. életévét betöltötte vagy annál 6 hónappal fiatalabb,

alapfokú (8 általános) iskolai végzettségének elvégezéséről nyilatkozik,

a háziorvosa által elvégzett orvosi alkalmasságot igazoló okirat első példányát leadta,

valamint, ha már rendelkezik vezetői engedéllyel egyéb kategóriából, a képzőszerv megbízottjának – fénymásolat készítése céljából – átadta.

10. A vizsgára bocsátás feltételei: 

Az elméleti vizsgára az a személy bocsátható, aki a tanfolyamot elvégezte, a 16. életévét betöltötte vagy annál 3 hónappal fiatalabb, és a szükséges vizsgadíjat befizette.

A forgalmi vizsgára az a személy bocsátható, aki a gyakorlati oktatás során minimum 16 órát vezetett, ez idő alatt legalább 240 km-t tett meg, a 16. életévét betöltötte, és a szükséges vizsgadíjat befizette.

A vezetői engedély kiadásának feltétele, hogy a tanuló a Magyar Vöröskereszt által kiállított elsősegély-nyújtási ismeretek tantárgyból szerzett sikeres vizsgával és az erről szóló dokumentummal, illetve megfelelő egészségügyi végzettséggel rendelkezzen.

A járműkezelési vizsga, forgalmi vizsga szervezése:

Általános előírások:

 • A vizsgát egy fő vizsgabiztos bonyolítja le. A vizsgára a Vizsgaközpont a vezényelhet vizsgarendezőt is.
 • Mozgáskorlátozott személy vizsgáján a biztonsági ellenőrzési feladatok végrehajtását a vizsgázó egyéni adottságait figyelembe véve kell megkövetelni.

A járműkezelési vizsga szervezése:

 • A járműkezelési vizsga önálló vizsgaként szervezhető.
 • Az ,,AM" és ,,A" kategóriás, valamint az ,,A1" és ,,A2" kategóriás járműkezelési vizsgáztatást december 1-je és március 1-je között szüneteltetni kell.
 • November hónapban a hirtelen változó út és időjárási viszonyokra tekintettel a vizsgák megtartásáról a Vizsgaközpont jogosult dönteni.

A forgalmi vizsgát önálló vizsgaként kell szervezni.

 • Az ,,AM" és ,,A" kategóriás, valamint az ,,A1" és ,,A2" kategóriás forgalmi vizsgáztatást december 1-je és március 1-je között szüneteltetni kell.
 • November hónapban a hirtelen változó út- és időjárási viszonyokra tekintettel a vizsgák megtartásáról a Vizsgaközpont jogosult dönteni.

11.  A tanfolyam tantárgyai:

 • Elméleti tantárgyak (és óraszámai): közlekedési ismeretek (10 óra), vezetéselmélet (4 óra), szerkezeti és ellenőrzési ismeretek (4 óra). Az elméleti oktatások a tanfolyam megnyitón megbeszélt időpontokban kezdődnek, egy oktatási alkalom 4×45 perc tanórát tartalmaz.

Az Autósiskola e-learning képzés keretében is biztosítja az elméleti oktatást.

 • Gyakorlati oktatás (és óraszámai): alapoktatás (6 óra), városi vezetés (8 óra), országúti vezetés (2 óra), vizsga (1 óra). Egy vezetési óra 50 perc, a vizsga óra pedig 60 perc.

12.  A tanuló motor típusa:

 • Honda

13.  Hiányzás:

Az elméleti foglalkozásról hiányozni nem lehet. Az esetlegesen bekövetkezett hiányzás esetén pótfoglalkozás beiktatása szükséges.

A gyakorlati foglalkozásról hiányozni nem lehet. A gyakorlati oktatóval megbeszélt helyen és időben történő gyakorlati vezetésnek amennyiben akadályozó tényezői vannak, a tanuló a vezetés megkezdése előtt 24 órával köteles az oktatóját értesíteni.

14.  Tanfolyami és vizsgadíjak:

 • Elméleti (KRESZ) oktatás díja: 60.000,- Ft.*
  Elsősegély-nyújtás oktatás díja: 16.000,- Ft (amennyiben szükséges)
 • A gyakorlati oktatás díja: 10.000,- Ft (16X 10.000 = 160.000,- Ft)

          átvett tanuló óradíja: 10.000,- Ft / óra

 • Elméleti (KRESZ) vizsga díja: 10.500,- Ft.
 • Járműkezelési vizsga díja: 9.000,- Ft+ 5.000,- Ft járműhasználat + 10.000,- Ft vizsgaóra díja
 • Forgalmi vizsga díja: 24.000,- Ft+ 5.000,- Ft járműhasználat + 10.000,- Ft vizsgaóra díja

*Felnőttképzési szerződés alapján.

15.  Mentességek:

Az elsősegély-nyújtó vizsga alól mentesül az a személy, aki a 24/2005. GKM rendelet 3. melléklet 4.1.4. pontja alá tartozó végzettséggel rendelkezik, és az erről szóló okiratot bemutatja.

16.  Tanuló áthelyezés: Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja tovább folytatni a tanulmányait, képzési igazolást kell kérnie három példányban, amelyet a képzőszerv az esetleges hátralékok rendezését követően állít ki. Az igénybe nem vett vizsgadíj, illetve szolgáltatás díját a képzőszerv a tanuló szerződésben foglaltak szerint visszafizeti.

17.  Elméleti oktatás helye: 8000 Székesfehérvár, Sütő u. 16. AS/1.
      Gyakorlati oktatás helye: Székesfehérvár belterülete. A szükség szerinti pótórákra a gyakorlati oktató tesz javaslatot, melynek díja óránként: 10.000,- Ft.

18. Felügyeleti szerv: 

Név: Építési és Közlekedési Minisztérium

Cím: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.

Postacím: 1358 Budapest, Pf. 14. 

Telefonszám: +36 (1) 795 3300

19. A tanuló jogai és kötelezettségei:

A tanulónak kötelessége az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon részt venni, valamint tudásának és képességeinek megfelelő szinten aktívan tanulni az oktatója által elvárt követelményszinten. 

A tanulónak a vizsgán pontosan, az előírt okmányok birtokában, az erkölcsi normáknak, az évszaknak és a járművezetésnek megfelelő öltözetben kell megjelennie.

A vizsgázónak a 10 percen túl történő késés esetén a vizsgadíj megfizetésével új vizsgaidőpontot kell kérnie.

A képzőszerv jogai és kötelezettségei: 

A képzőszervnek kötelessége a tanulót maximálisan felkészíteni a vizsgára, és a közúton adódó közlekedési helyzetek gyors és pontos megoldására, az élet- és vagyonbiztonság megóvása érdekében.

A vezetésre képtelen állapotban megjelent tanulóval a gyakorlati vezetés és a forgalmi vizsga nem kezdhető meg.

A nem megfelelő magatartást tanúsító tanulóval szemben az oktató felfüggesztheti a további oktatást

20. Vizsgadíjak:

 • Elméleti (KRESZ) vizsga díja: 10.500,- Ft.
  Elsősegély-nyújtás vizsga díja: 18.000,- Ft. (amennyiben szükséges)
 • Járműkezelési vizsga díja: 9.000,- Ft.
 • Forgalmi vizsga díja: 24.000,- Ft.

Az elsősegély-nyújtás vizsga díját a Magyar Vöröskereszt részére kell befizetni. 

21.  A vezetői engedély átvételével kapcsolatos előírások:

Valamennyi sikeres vizsga elvégzését követően három munkanap elteltével a vizsgázó az okmányirodában kérheti a vezetői engedély elkészítését. Ehhez vinnie kell magával a személyi igazolványát és a sikeres elsősegély-nyújtó vizsgáról szóló dokumentumot. A vezetői engedélyt postai úton fogják kézbesíteni a részére.

A 24/2005. (lV. 21.) GKM rendelet 2 melléklete alapján összeállítva.

UFO Autósiskola 2024.

Vállalkozási feltételek és tanulótájékoztató "A2" kategóriás tanulók részére
1.    Képzőszerv neve: Bánfi Zsolt egyéni vállalkozó

       Képzőszerv fantázia neve: „UFO” Autósiskola

2.    Képzőszerv címe: 8000 Székesfehérvár, Sütő u. 16. AS/1. Képzőszerv telefonszáma: 0670/339-5705, Web: www.ufoautosiskola.hu, E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

3.    A cég formája: Egyéni vállalkozó

4.    Egyéni vállalkozói nyilvántartási szám29731285

5.    Az iskolavezető neve: Bánfi Zsolt, telefon: 0670/339-5705

6.    Az ügyfélfogadó helyiség címe: 8000 Székesfehérvár, Sütő u. 16. AS/1.
       Az ügyfélfogadó telefonszáma: 0670/339-5705
       Az ügyfélfogadás időpontjai:

kedd 12.00-16.00

péntek 12.00-16.00

7.    A tanfolyamra való felvétel módja: személyesen vagy telefonon, illetve e-mail-ben történő jelentkezés.

8.    PÁV vizsgálat: nem szükséges.

9.  A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

18. életévét betöltötte vagy annál 6 hónappal fiatalabb,

alapfokú (8 általános) iskolai végzettségének elvégezéséről nyilatkozik,

a háziorvosa által elvégzett orvosi alkalmasságot igazoló okirat első példányát leadta,

valamint, ha már rendelkezik vezetői engedéllyel egyéb kategóriából, a képzőszerv megbízottjának – fénymásolat készítése céljából – átadta.

10. A vizsgára bocsátás feltételei: 

Az elméleti vizsgára az a személy bocsátható, aki a tanfolyamot elvégezte, a 18. életévét betöltötte vagy annál 3 hónappal fiatalabb, és a szükséges vizsgadíjat befizette.

A forgalmi vizsgára az a személy bocsátható, aki a gyakorlati oktatás során minimum 16 órát vezetett, ez idő alatt legalább 240 km-t tett meg, a 18. életévét betöltötte, és a szükséges vizsgadíjat befizette.

A vezetői engedély kiadásának feltétele, hogy a tanuló a Magyar Vöröskereszt által kiállított elsősegély-nyújtási ismeretek tantárgyból szerzett sikeres vizsgával és az erről szóló dokumentummal, illetve megfelelő egészségügyi végzettséggel rendelkezzen.

A járműkezelési vizsga, forgalmi vizsga szervezése:

Általános előírások:

 • A vizsgát egy fő vizsgabiztos bonyolítja le. A vizsgára a Vizsgaközpont a vezényelhet vizsgarendezőt is.
 • Mozgáskorlátozott személy vizsgáján a biztonsági ellenőrzési feladatok végrehajtását a vizsgázó egyéni adottságait figyelembe véve kell megkövetelni.

A járműkezelési vizsga szervezése:

 • A járműkezelési vizsga önálló vizsgaként szervezhető.
 • Az ,,AM" és ,,A" kategóriás, valamint az ,,A1" és ,,A2" kategóriás járműkezelési vizsgáztatást december 1-je és március 1-je között szüneteltetni kell.
 • November hónapban a hirtelen változó út és időjárási viszonyokra tekintettel a vizsgák megtartásáról a Vizsgaközpont jogosult dönteni.

A forgalmi vizsgát önálló vizsgaként kell szervezni.

 • Az ,,AM" és ,,A" kategóriás, valamint az ,,A1" és ,,A2" kategóriás forgalmi vizsgáztatást december 1-je és március 1-je között szüneteltetni kell.
 • November hónapban a hirtelen változó út- és időjárási viszonyokra tekintettel a vizsgák megtartásáról a Vizsgaközpont jogosult dönteni.

11.  A tanfolyam tantárgyai:

 • Elméleti tantárgyak (és óraszámai): közlekedési ismeretek (10 óra), vezetéselmélet (4 óra), szerkezeti és ellenőrzési ismeretek (4 óra).  Az elméleti oktatások a tanfolyam megnyitón megbeszélt időpontokban kezdődnek, egy oktatási alkalom 4×45 perc tanórát tartalmaz.

Az Autósiskola e-learning képzés keretében is biztosítja az elméleti oktatást.

 • Gyakorlati oktatás (és óraszámai): alapoktatás (6 óra), városi vezetés (8 óra), országúti vezetés (2 óra), vizsga (1 óra). Egy vezetési óra 50 perc, a vizsga óra pedig 60 perc.

12.  A tanuló motor típusa:

 • Honda

13.  Hiányzás: Az elméleti foglalkozásról hiányozni nem lehet. Az esetlegesen bekövetkezett hiányzás esetén pótfoglalkozás beiktatása szükséges.

A gyakorlati foglalkozásról hiányozni nem lehet. A gyakorlati oktatóval megbeszélt helyen és időben történő gyakorlati vezetésnek amennyiben akadályozó tényezői vannak, a tanuló a vezetés megkezdése előtt 24 órával köteles az oktatóját értesíteni.

14.  Tanfolyami és vizsgadíjak:

 • Elméleti (KRESZ) oktatás díja: 60.000,- Ft.*
  Elsősegély-nyújtás oktatás díja: 16.000,- Ft (amennyiben szükséges)
 • A gyakorlati oktatás díja: 10.000,- Ft (16X 10.000 = 160.000,- Ft)

          átvett tanuló óradíja: 10.000,- Ft / óra

 • Elméleti (KRESZ) vizsga díja: 10.500,- Ft.
 • Járműkezelési vizsga díja: 9.000,- Ft+ 5.000,- Ft járműhasználat + 10.000,- Ft vizsgaóra díja
 • Forgalmi vizsga díja: 24.000,- Ft+ 5.000,- Ft járműhasználat + 10.000,- Ft vizsgaóra díja

*Felnőttképzési szerződés alapján.

15.  Mentességek:

Az elsősegély-nyújtó vizsga alól mentesül az a személy, aki a 24/2005. GKM rendelet 3. melléklet 4.1.4. pontja alá tartozó végzettséggel rendelkezik, és az erről szóló okiratot bemutatja.

16.  Tanuló áthelyezés:

Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja tovább folytatni a tanulmányait, képzési igazolást kell kérnie három példányban, amelyet a képzőszerv az esetleges hátralékok rendezését követően állít ki. Az igénybe nem vett vizsgadíj, illetve szolgáltatás díját a képzőszerv a tanuló szerződésben foglaltak szerint visszafizeti.

17.  Elméleti oktatás helye: 8000 Székesfehérvár, Sütő u. 16. AS/1.
      Gyakorlati oktatás helye: Székesfehérvár belterülete. A szükség szerinti pótórákra a gyakorlati oktató tesz javaslatot, melynek díja óránként: 10.000,- Ft.

18. Felügyeleti szerv: 

Név: Építési és Közlekedési Minisztérium

Cím: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.

Postacím: 1358 Budapest, Pf. 14. 

Telefonszám: +36 (1) 795 3300

19. A tanuló jogai és kötelezettségei:

A tanulónak kötelessége az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon részt venni, valamint tudásának és képességeinek megfelelő szinten aktívan tanulni az oktatója által elvárt követelményszinten. 

A tanulónak a vizsgán pontosan, az előírt okmányok birtokában, az erkölcsi normáknak, az évszaknak és a járművezetésnek megfelelő öltözetben kell megjelennie.

A vizsgázónak a 10 percen túl történő késés esetén a vizsgadíj megfizetésével új vizsgaidőpontot kell kérnie.

A képzőszerv jogai és kötelezettségei: 

A képzőszervnek kötelessége a tanulót maximálisan felkészíteni a vizsgára, és a közúton adódó közlekedési helyzetek gyors és pontos megoldására, az élet- és vagyonbiztonság megóvása érdekében.

A vezetésre képtelen állapotban megjelent tanulóval a gyakorlati vezetés és a forgalmi vizsga nem kezdhető meg.

A nem megfelelő magatartást tanúsító tanulóval szemben az oktató felfüggesztheti a további oktatást

20. Vizsgadíjak:

 • Elméleti (KRESZ) vizsga díja: 10.500,- Ft.
  Elsősegély-nyújtás vizsga díja: 18.000,- Ft. (amennyiben szükséges)
 • Járműkezelési vizsga díja: 9.000,- Ft.
 • Forgalmi vizsga díja: 24.000,- Ft.

Az elsősegély-nyújtás vizsga díját a Magyar Vöröskereszt részére kell befizetni. 

21.  A vezetői engedély átvételével kapcsolatos előírások:

Valamennyi sikeres vizsga elvégzését követően három munkanap elteltével a vizsgázó az okmányirodában kérheti a vezetői engedély elkészítését. Ehhez vinnie kell magával a személyi igazolványát és a sikeres elsősegély-nyújtó vizsgáról szóló dokumentumot. A vezetői engedélyt postai úton fogják kézbesíteni a részére.

A 24/2005. (lV. 21.) GKM rendelet 2 melléklete alapján összeállítva.

 

UFO Autósiskola 2024.

Vállalkozási feltételek és tanulótájékoztató "A" kategóriás tanulók részére
1.    Képzőszerv neve: Bánfi Zsolt egyéni vállalkozó

       Képzőszerv fantázia neve: „UFO” Autósiskola

2.    Képzőszerv címe: 8000 Székesfehérvár, Sütő u. 16. AS/1. Képzőszerv telefonszáma: 0670/339-5705, Web: www.ufoautosiskola.hu, E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

3.    A cég formája: Egyéni vállalkozó

4.    Egyéni vállalkozói nyilvántartási szám29731285

5.    Az iskolavezető neve: Bánfi Zsolt, telefon: 0670/339-5705

6.    Az ügyfélfogadó helyiség címe: 8000 Székesfehérvár, Sütő u. 16. AS/1.
       Az ügyfélfogadó telefonszáma: 0670/339-5705
       Az ügyfélfogadás időpontjai:

kedd 12.00-16.00

péntek 12.00-16.00

7.    A tanfolyamra való felvétel módja: személyesen vagy telefonon, illetve e-mail-ben történő jelentkezés.

8.    PÁV vizsgálat: nem szükséges.

9.  A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

24. életévét betöltötte vagy annál 6 hónappal fiatalabb,

alapfokú (8 általános) iskolai végzettségének elvégezéséről nyilatkozik,

a háziorvosa által elvégzett orvosi alkalmasságot igazoló okirat első példányát leadta,

valamint, ha már rendelkezik vezetői engedéllyel egyéb kategóriából, a képzőszerv megbízottjának – fénymásolat készítése céljából – átadta.

10. A vizsgára bocsátás feltételei: 

Az elméleti vizsgára az a személy bocsátható, aki a tanfolyamot elvégezte, a 24. életévét betöltötte vagy annál 3 hónappal fiatalabb, és a szükséges vizsgadíjat befizette.

A forgalmi vizsgára az a személy bocsátható, aki a gyakorlati oktatás során minimum 26 órát vezetett, ez idő alatt legalább 390 km-t tett meg, a 24. életévét betöltötte, és a szükséges vizsgadíjat befizette.

A vezetői engedély kiadásának feltétele, hogy a tanuló a Magyar Vöröskereszt által kiállított elsősegély-nyújtási ismeretek tantárgyból szerzett sikeres vizsgával és az erről szóló dokumentummal, illetve megfelelő egészségügyi végzettséggel rendelkezzen.

A járműkezelési vizsga, forgalmi vizsga szervezése:

Általános előírások:

 • A vizsgát egy fő vizsgabiztos bonyolítja le. A vizsgára a Vizsgaközpont a vezényelhet vizsgarendezőt is.
 • Mozgáskorlátozott személy vizsgáján a biztonsági ellenőrzési feladatok végrehajtását a vizsgázó egyéni adottságait figyelembe véve kell megkövetelni.

A járműkezelési vizsga szervezése:

 • A járműkezelési vizsga önálló vizsgaként szervezhető.
 • Az ,,AM" és ,,A" kategóriás, valamint az ,,A1" és ,,A2" kategóriás járműkezelési vizsgáztatást december 1-je és március 1-je között szüneteltetni kell.
 • November hónapban a hirtelen változó út és időjárási viszonyokra tekintettel a vizsgák megtartásáról a Vizsgaközpont jogosult dönteni.

A forgalmi vizsgát önálló vizsgaként kell szervezni.

 • Az ,,AM" és ,,A" kategóriás, valamint az ,,A1" és ,,A2" kategóriás forgalmi vizsgáztatást december 1-je és március 1-je között szüneteltetni kell.
 • November hónapban a hirtelen változó út- és időjárási viszonyokra tekintettel a vizsgák megtartásáról a Vizsgaközpont jogosult dönteni.

11.  A tanfolyam tantárgyai:

 • Elméleti tantárgyak (és óraszámai): közlekedési ismeretek (10 óra), vezetéselmélet (4 óra), szerkezeti és ellenőrzési ismeretek (4 óra).  Az elméleti oktatások a tanfolyam megnyitón megbeszélt időpontokban kezdődnek, egy oktatási alkalom 4×45 perc tanórát tartalmaz. Az Autósiskola e-learning képzés keretében is biztosítja az elméleti oktatást.
 • Gyakorlati oktatás (és óraszámai): alapoktatás (10 óra), városi vezetés (11 óra), országúti vezetés (5 óra), vizsga (1 óra). Egy vezetési óra 50 perc, a vizsga óra pedig 60 perc.

12.  A tanuló motor típusa:

 • Honda

13.  Hiányzás:

Az elméleti foglalkozásról hiányozni nem lehet. Az esetlegesen bekövetkezett hiányzás esetén pótfoglalkozás beiktatása szükséges.

A gyakorlati foglalkozásról hiányozni nem lehet. A gyakorlati oktatóval megbeszélt helyen és időben történő gyakorlati vezetésnek amennyiben akadályozó tényezői vannak, a tanuló a vezetés megkezdése előtt 24 órával köteles az oktatóját értesíteni.

14.  Tanfolyami és vizsgadíjak:

 • Elméleti (KRESZ) oktatás díja: 60.000,- Ft.*
  Elsősegély-nyújtás oktatás díja: 16.000,- Ft (amennyiben szükséges)
 • A gyakorlati oktatás díja: 10.000,- Ft (26X 10.000 = 260.000,- Ft)

          átvett tanuló óradíja: 10.000,- Ft / óra

 • Elméleti (KRESZ) vizsga díja: 10.500,- Ft.
 • Járműkezelési vizsga díja: 9.000,- Ft+ 5.000,- Ft járműhasználat + 10.000,- Ft vizsgaóra díja
 • Forgalmi vizsga díja: 24.000,- Ft+ 5.000,- Ft járműhasználat + 10.000,- Ft vizsgaóra díja

*Felnőttképzési szerződés alapján.

15.  Mentességek:

Az elsősegély-nyújtó vizsga alól mentesül az a személy, aki a 24/2005. GKM rendelet 3. melléklet 4.1.4. pontja alá tartozó végzettséggel rendelkezik, és az erről szóló okiratot bemutatja.

16.  Tanuló áthelyezés:

Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja tovább folytatni a tanulmányait, képzési igazolást kell kérnie három példányban, amelyet a képzőszerv az esetleges hátralékok rendezését követően állít ki. Az igénybe nem vett vizsgadíj, illetve szolgáltatás díját a képzőszerv a tanuló szerződésben foglaltak szerint visszafizeti.

17.  Elméleti oktatás helye: 8000 Székesfehérvár, Sütő u. 16. AS/1.

      Gyakorlati oktatás helye: Székesfehérvár belterülete. A szükség szerinti pótórákra a gyakorlati oktató tesz javaslatot, melynek díja óránként: 10.000,- Ft.

18. Felügyeleti szerv: 

Név: Építési és Közlekedési Minisztérium

Cím: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.

Postacím: 1358 Budapest, Pf. 14.

Telefonszám: +36 (1) 795 3300 

19. A tanuló jogai és kötelezettségei:

A tanulónak kötelessége az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon részt venni, valamint tudásának és képességeinek megfelelő szinten aktívan tanulni az oktatója által elvárt követelményszinten. 

A tanulónak a vizsgán pontosan, az előírt okmányok birtokában, az erkölcsi normáknak, az évszaknak és a járművezetésnek megfelelő öltözetben kell megjelennie.

A vizsgázónak a 10 percen túl történő késés esetén a vizsgadíj megfizetésével új vizsgaidőpontot kell kérnie.

A képzőszerv jogai és kötelezettségei: 

A képzőszervnek kötelessége a tanulót maximálisan felkészíteni a vizsgára, és a közúton adódó közlekedési helyzetek gyors és pontos megoldására, az élet- és vagyonbiztonság megóvása érdekében.

A vezetésre képtelen állapotban megjelent tanulóval a gyakorlati vezetés és a forgalmi vizsga nem kezdhető meg.

A nem megfelelő magatartást tanúsító tanulóval szemben az oktató felfüggesztheti a további oktatást.

20. Vizsgadíjak:

 • Elméleti (KRESZ) vizsga díja: 10.500,- Ft.
  Elsősegély-nyújtás vizsga díja: 18.000,- Ft. (amennyiben szükséges)
 • Járműkezelési vizsga díja: 9.000,- Ft.
 • Forgalmi vizsga díja: 24.000,- Ft.

Az elsősegély-nyújtás vizsga díját a Magyar Vöröskereszt részére kell befizetni. 

21.  A vezetői engedély átvételével kapcsolatos előírások:

Valamennyi sikeres vizsga elvégzését követően három munkanap elteltével a vizsgázó az okmányirodában kérheti a vezetői engedély elkészítését. Ehhez vinnie kell magával a személyi igazolványát és a sikeres elsősegély-nyújtó vizsgáról szóló dokumentumot. A vezetői engedélyt postai úton fogják kézbesíteni a részére.

A 24/2005. (lV. 21.) GKM rendelet 2 melléklete alapján összeállítva.

 

UFO Autósiskola 2024.

Vállalkozási feltételek és tanulótájékoztató "B" kategóriás tanulók részére
1.    Képzőszerv neve: Bánfi Zsolt egyéni vállalkozó

       Képzőszerv fantázia neve: „UFO” Autósiskola

2.    Képzőszerv címe: 8000 Székesfehérvár, Sütő u. 16. AS/1. Képzőszerv telefonszáma: 0670/339-5705 Web: www.ufoautosiskola.hu E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

3.    A cég formája: Egyéni vállalkozó

4.    Egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: 29731285

5.    Az iskolavezető neve: Bánfi Zsolt, telefon: 0670/339-5705

6.    Az ügyfélfogadó helyiség címe: 8000 Székesfehérvár, Sütő u. 16. AS/1.
       Az ügyfélfogadó telefonszáma: 0670/339-5705
       Az ügyfélfogadás időpontjai: kedd 12:00-16:00, péntek 12:00-16:00

7.    A tanfolyamra való felvétel módja: személyesen vagy telefonon, illetve e-mail-ben történő jelentkezés.

8.    PÁV vizsgálat: nem szükséges.

9.  A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

17. életévét betöltötte vagy annál 6 hónappal fiatalabb,

alapfokú (8 általános) iskolai végzettségének elvégezéséről nyilatkozik,

a háziorvosa által elvégzett orvosi alkalmasságot igazoló okirat első példányát leadta,

valamint, ha már rendelkezik vezetői engedéllyel egyéb kategóriából, a képzőszerv megbízottjának – fénymásolat készítése céljából – átadta.

10.  A vizsgára bocsátás feltételei: 

Az elméleti vizsgára az a személy bocsátható, aki a tanfolyamot elvégezte, a 17. életévét betöltötte vagy annál 3 hónappal fiatalabb, és a szükséges vizsgadíjat befizette.

A forgalmi vizsgára az a személy bocsátható, aki a gyakorlati oktatás során minimum 29 órát vezetett, ez idő alatt legalább 580 km-t tett meg, a 17. életévét betöltötte, és a szükséges vizsgadíjat befizette.

A vezetői engedély kiadásának feltétele, hogy a tanuló a Magyar Vöröskereszt által kiállított elsősegély-nyújtási ismeretek tantárgyból szerzett sikeres vizsgával és az erről szóló dokumentummal, illetve megfelelő egészségügyi végzettséggel rendelkezzen.

11.  A tanfolyam tantárgyai:

 • Elméleti tantárgyak (és óraszámai): közlekedési ismeretek (20 óra), vezetéselmélet (6 óra), szerkezeti és ellenőrzési ismeretek (2 óra).  Az elméleti oktatások a tanfolyam megnyitón megbeszélt időpontokban kezdődnek, egy oktatási alkalom 4×45 perc tanórát tartalmaz.

Az Autósiskola e-learning képzés keretében is biztosítja az elméleti oktatást.

 • Gyakorlati oktatás (és óraszámai): alapoktatás (9 óra), városi vezetés (14 óra), országúti vezetés (4 óra), éjszakai vezetés (2 óra), vizsga (1 óra). Egy vezetési óra 50 perc, a vizsga óra pedig 60 perc.

12.  A tanuló gépkocsik típusa:

Toyota, Suzuki, Dacia, Mazda

13.  Hiányzás:

Az elméleti foglalkozásról hiányozni nem lehet. Az esetlegesen bekövetkezett hiányzás esetén pótfoglalkozás beiktatása szükséges.

A gyakorlati foglalkozásról hiányozni nem lehet. A gyakorlati oktatóval megbeszélt helyen és időben történő gyakorlati vezetésnek amennyiben akadályozó tényezői vannak, a tanuló a vezetés megkezdése előtt 24 órával köteles az oktatóját értesíteni.

14.  Tanfolyami és vizsgadíjak:

Elméleti (KRESZ) oktatás díja: 60.000, - Ft.*
Elsősegély-nyújtás oktatás díja: 16.000.-Ft (amennyiben szükséges)

A gyakorlati oktatás díja: 10.000.-Ft/ó (30 x 10.000 = 300.000, -Ft), automata váltós oktatás óradíja: 12.000.-Ft/ó, full extra 14.000.-Ft/ó, átvett tanuló óradíja: 12.000.-Ft/ó

Elméleti (KRESZ) vizsga díja: 4.600, - Ft

Forgalmi vizsga díja: 11.000, - Ft

 

*A fenti árak akkor érvényesek, ha 

  -Az e-learning tananyag elvégzésére elegendő a rendelkezésre álló időkeret,

  -az elméleti vizsga elsőre sikerül,

  -a gyakorlati képzés során a kötelező minimális óraszám alatt megszerzett tudás és levezett kilométer elegendő a vizsgára bocsátáshoz,

  -a gyakorlati vizsga elsőre sikerül.

  -A tanuló tudomásul veszi, hogy bármely okból történő iskolaváltás esetén a tanuló 25.000 Ft adminisztrációs díjat köteles fizetni a képzési igazolás kiadását megelőző 3 munkanapon belül számla alapján.

15.  Mentességek:

Az elsősegély-nyújtó vizsga alól mentesül az a személy, aki a 24/2005. GKM rendelet 3. melléklet 4.1.4. pontja alá tartozó végzettséggel rendelkezik, és az erről szóló okiratot bemutatja.

16.  Tanuló áthelyezés:

Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja tovább folytatni a tanulmányait, képzési igazolást kell kérnie három példányban, amelyet a képzőszerv az esetleges hátralékok rendezését követően állít ki. Az igénybe nem vett vizsgadíj, illetve szolgáltatás díját a képzőszerv a tanuló szerződésben foglaltak szerint visszafizeti.

17. Elméleti oktatás helye: 8000 Székesfehérvár, Sütő u. 16. AS/1.     

      Gyakorlati oktatás helye: Székesfehérvár belterülete. A szükség szerinti pótórákra a gyakorlati oktató tesz javaslatot, melynek díja óránként: 10.000, - Ft.

18. Felügyeleti szerv: 

Név: Építési és Közlekedési Minisztérium

Cím: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.

Postacím: 1358 Budapest, Pf. 14. 

Telefonszám: +36 (1) 795 3300

19. A tanuló jogai és kötelezettségei:

A tanulónak kötelessége az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon részt venni, valamint tudásának és képességeinek megfelelő szinten aktívan tanulni az oktatója által elvárt követelményszinten. 

A tanulónak a vizsgán pontosan, az előírt okmányok birtokában, az erkölcsi normáknak, az évszaknak és a járművezetésnek megfelelő öltözetben kell megjelennie.

A vizsgázónak a 10 percen túl történő késés esetén a vizsgadíj megfizetésével új vizsgaidőpontot kell kérnie.

     A képzőszerv jogai és kötelezettségei: 

A képzőszervnek kötelessége a tanulót maximálisan felkészíteni a vizsgára, és a közúton adódó közlekedési helyzetek gyors és pontos megoldására, az élet- és vagyonbiztonság megóvása érdekében.

A vezetésre képtelen állapotban megjelent tanulóval a gyakorlati vezetés és a forgalmi vizsga nem kezdhető meg.

A nem megfelelő magatartást tanúsító tanulóval szemben az oktató felfüggesztheti a további oktatást.

20. Vizsgadíjak:

 • Elméleti (KRESZ) vizsga díja: 4.600, - Ft.
  Elsősegély-nyújtás vizsga díja: 18.000.-Ft (amennyiben szükséges)
 • Forgalmi vizsga díja: 11.000, - Ft.

Az elsősegély-nyújtás vizsga díját a Magyar Vöröskereszt részére kell befizetni. 

21.  A vezetői engedély átvételével kapcsolatos előírások:

Valamennyi sikeres vizsga elvégzését követően három munkanap elteltével a vizsgázó az okmányirodában kérheti a vezetői engedély elkészítését. Ehhez vinnie kell magával a személyi igazolványát és a sikeres elsősegély-nyújtó vizsgáról szóló dokumentumot. A vezetői engedélyt postai úton fogják kézbesíteni a részére.

A 24/2005. (lV. 21.) GKM rendelet 2 melléklete alapján összeállítva.

 

UFO Autósiskola 2024.

Vállalkozási feltételek és tanulótájékoztató "A1 (meglévő B kategóriával)" kategóriás tanulók részére
1.    Képzőszerv neve: Bánfi Zsolt egyéni vállalkozó

       Képzőszerv fantázia neve: „UFO” Autósiskola

2.    Képzőszerv címe: 8000 Székesfehérvár, Sütő u. 16. AS/1. Képzőszerv telefonszáma: 0670/339-5705, Web: www.ufoautosiskola.hu, E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

3.    A cég formája: Egyéni vállalkozó

4.    Egyéni vállalkozói nyilvántartási szám29731285

5.    Az iskolavezető neve: Bánfi Zsolt, telefon: 0670/339-5705

6.    Az ügyfélfogadó helyiség címe: 8000 Székesfehérvár, Sütő u. 16. AS/1.
       Az ügyfélfogadó telefonszáma: 0670/339-5705
       Az ügyfélfogadás időpontjai:

kedd 12.00-16.00

péntek 12.00-16.00

7.    A tanfolyamra való felvétel módja: személyesen vagy telefonon, illetve e-mail-ben történő jelentkezés.

8.    PÁV vizsgálat: nem szükséges.

9.  A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

17. életévét betöltötte,

alapfokú (8 általános) iskolai végzettségének elvégezéséről nyilatkozik,

valamint, már meglévő ,,B" kategóriás vezetői engedélyét a képzőszerv megbízottjának – fénymásolat készítése céljából – átadta.

10. A vizsgára bocsátás feltételei: 

Az elméleti vizsgára az a személy bocsátható, aki a tanfolyamot elvégezte, és a szükséges vizsgadíjat befizette.

A forgalmi vizsgára az a személy bocsátható, aki a gyakorlati oktatás során minimum 2 órát vezetett, ez idő alatt legalább 30 km-t tett meg, és a szükséges vizsgadíjat befizette.

A járműkezelési vizsga, forgalmi vizsga szervezése:

Általános előírások:

 • A vizsgát egy fő vizsgabiztos bonyolítja le. A vizsgára a Vizsgaközpont a vezényelhet vizsgarendezőt is.
 • Mozgáskorlátozott személy vizsgáján a biztonsági ellenőrzési feladatok végrehajtását a vizsgázó egyéni adottságait figyelembe véve kell megkövetelni.

A járműkezelési vizsga szervezése:

 • A járműkezelési vizsga önálló vizsgaként szervezhető.
 • Az ,,AM" és ,,A" kategóriás, valamint az ,,A1" és ,,A2" kategóriás járműkezelési vizsgáztatást december 1-je és március 1-je között szüneteltetni kell.
 • November hónapban a hirtelen változó út és időjárási viszonyokra tekintettel a vizsgák megtartásáról a Vizsgaközpont jogosult dönteni.

A forgalmi vizsgát önálló vizsgaként kell szervezni.

 • Az ,,AM" és ,,A" kategóriás, valamint az ,,A1" és ,,A2" kategóriás forgalmi vizsgáztatást december 1-je és március 1-je között szüneteltetni kell.
 • November hónapban a hirtelen változó út- és időjárási viszonyokra tekintettel a vizsgák megtartásáról a Vizsgaközpont jogosult dönteni.

11.  A tanfolyam tantárgyai:

 • Elméleti tantárgyak (és óraszámai): közlekedési ismeretek (1 óra), vezetéselmélet (1 óra), szerkezeti és ellenőrzési ismeretek (1 óra).  Az elméleti oktatások a tanfolyam megnyitón megbeszélt időpontokban kezdődnek, egy oktatási alkalom 3×45 perc tanórát tartalmaz. Az Autósiskola e-learning képzés keretében is biztosítja az elméleti oktatást.
 • Gyakorlati oktatás (és óraszámai): alapoktatás (1 óra), városi vezetés (1 óra), vizsga (1 óra). Egy vezetési óra 50 perc, a vizsga óra pedig 60 perc.

12.  A tanuló motor típusa:

 • Honda

13.  Hiányzás:

Az elméleti foglalkozásról hiányozni nem lehet. Az esetlegesen bekövetkezett hiányzás esetén pótfoglalkozás beiktatása szükséges.

A gyakorlati foglalkozásról hiányozni nem lehet. A gyakorlati oktatóval megbeszélt helyen és időben történő gyakorlati vezetésnek amennyiben akadályozó tényezői vannak, a tanuló a vezetés megkezdése előtt 24 órával köteles az oktatóját értesíteni.

14.  Tanfolyami és vizsgadíjak:

 • Elméleti (KRESZ) oktatás díja: 30.000,- Ft.*

 • A gyakorlati oktatás díja: 10.000,- Ft (2 X 10.000 = 20.000,- Ft)

          átvett tanuló óradíja: 10.000,- Ft / óra

 • Elméleti (KRESZ) vizsga díja: 10.500,- Ft.
 • Forgalmi vizsga díja: 24.000,- Ft+ 5.000,- Ft járműhasználat + 10.000,- Ft vizsgaóra díja

*Felnőttképzési szerződés alapján.

15.  Mentességek:

Az elsősegély-nyújtó vizsga alól mentesül az a személy, aki a 24/2005. GKM rendelet 3. melléklet 4.1.4. pontja alá tartozó végzettséggel rendelkezik, és az erről szóló okiratot bemutatja.

16.  Tanuló áthelyezés:

Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja tovább folytatni a tanulmányait, képzési igazolást kell kérnie három példányban, amelyet a képzőszerv az esetleges hátralékok rendezését követően állít ki. Az igénybe nem vett vizsgadíj, illetve szolgáltatás díját a képzőszerv a tanuló szerződésben foglaltak szerint visszafizeti.

17.  Elméleti oktatás helye: 8000 Székesfehérvár, Sütő u. 16. AS/1.

      Gyakorlati oktatás helye: Székesfehérvár belterülete. A szükség szerinti pótórákra a gyakorlati oktató tesz javaslatot, melynek díja óránként: 12.000,- Ft.

18. Felügyeleti szerv: 

Név: Építési és Közlekedési Minisztérium

Cím: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.

Postacím: 1358 Budapest, Pf. 14. 

Telefonszám: +36 (1) 795 3300

19. A tanuló jogai és kötelezettségei:

A tanulónak kötelessége az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon részt venni, valamint tudásának és képességeinek megfelelő szinten aktívan tanulni az oktatója által elvárt követelményszinten. 

A tanulónak a vizsgán pontosan, az előírt okmányok birtokában, az erkölcsi normáknak, az évszaknak és a járművezetésnek megfelelő öltözetben kell megjelennie.

A vizsgázónak a 10 percen túl történő késés esetén a vizsgadíj megfizetésével új vizsgaidőpontot kell kérnie.

A képzőszerv jogai és kötelezettségei: 

A képzőszervnek kötelessége a tanulót maximálisan felkészíteni a vizsgára, és a közúton adódó közlekedési helyzetek gyors és pontos megoldására, az élet- és vagyonbiztonság megóvása érdekében.

A vezetésre képtelen állapotban megjelent tanulóval a gyakorlati vezetés és a forgalmi vizsga nem kezdhető meg.

A nem megfelelő magatartást tanúsító tanulóval szemben az oktató felfüggesztheti a további oktatást.

20. Vizsgadíjak:

 • Elméleti (KRESZ) vizsga díja: 10.500,- Ft.
 • Forgalmi vizsga díja: 24.000,- Ft.

Az elsősegély-nyújtás vizsga díját a Magyar Vöröskereszt részére kell befizetni. 

21.  A vezetői engedély átvételével kapcsolatos előírások:

Valamennyi sikeres vizsga elvégzését követően három munkanap elteltével a vizsgázó az okmányirodában kérheti a vezetői engedély elkészítését. Ehhez vinnie kell magával a személyi igazolványát és a sikeres elsősegély-nyújtó vizsgáról szóló dokumentumot. A vezetői engedélyt postai úton fogják kézbesíteni a részére.

A 24/2005. (lV. 21.) GKM rendelet 2 melléklete alapján összeállítva.

 

 

Figyelem! A weboldal Cooki-kat (sütiket) használ a maximális böngészési élmény érdekében! További információ

Rendben

Cookie-k (sütik) használatának szabályzata

1. Cookie-k használatának szabályzata

Ez a szabályzat az UFO Autósiskola (8000 Székesfehérvár, Sütő u. 16., továbbiakban: „UFO Autósiskola”) által üzemeltetett weboldal cookie-jaira vonatkozik.

2. Mik a cookie-k?

A cookie egy kisméretű fájl, mely csak betűket és számokat tartalmaz, és ami egy felhasználó számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, Internetes hozzáférést biztosító eszközén tárolható. A cookie egy információcsomag, amelyet az adott webszerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütik „passzívak”, azaz nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware), valamint nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz.

3. Mire használhatóak a cookie-k?

Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó Internetezésre használt eszközének felismerését, és ezáltal releváns, a felhasználó igényeihez igazított tartalom megjelenítését. A sütik a felhasználó számára egyszerűbb böngészést biztosítanak, és elősegítik, hogy az UFO Autósiskola a felhasználó számára minél kényelmesebb szolgáltatásokat nyújtson. Ezek közé tartoznak az online adatbiztonsággal kapcsolatos igények vagy a releváns reklámok. Ugyanakkor bizonyos – anonim – statisztikák elkészítéséhez is használhatóak, melyek értékes információkkal szolgálnak az UFO Autósiskolának a felhasználók oldalhasználati szokásaival kapcsolatosan. A kapott statisztikai eredményeket felhasználva tudjuk az oldal szerkezetét és tartalmát az igényeknek megfelelően alakítani, mindezt a felhasználók anonimitásának megőrzése mellett.

4. Milyen cookie-kat használunk?

Az UFO Autósiskola kétféle sütit használ: időszakosat valamint állandót. Előbbiek olyan ideiglenes fájlok, melyek a bejelentkezett időszak végéig vagy az alkalmazás (böngésző) bezárásáig maradnak a felhasználó eszközén. Az állandó cookie-k pedig a paraméterükben meghatározott ideig (vagy manuális törésükig) vannak jelen a felhasználó eszközén.

5. Mire használják a cookie-kat a weboldalalak?

Egy látogatás során a weboldal a következő célból helyezhet el cookie-kat a felhasználó Internetezésre használt eszközén:
– Weboldal teljesítménymérés
– Böngészés-elemzés
– Geotargeting
– Feliratkozási szokások mérése
– Megfelelő termékek ajánlása
– Releváns reklámszolgáltatások megjelenítése

6. Tartalmaznak a cookie-k személyes adatokat?

A legtöbb süti hatékony működéséhez semmilyen személyes jellegű adat nem szükséges. Ennek megfelelően az esetek döntő többségében a cookie nem azonosítja az adott felhasználót. A cookie-k használata során összegyűjtött személyes adatok kizárólag olyan célból használhatók fel, hogy bizonyos funkciók használatát megkönnyítsék a felhasználó számára. Ezek az adatok olyan módon vannak tárolva, hogy azokhoz jogosulatlan személyek nem férhetnek hozzá.

7. A cookie-k törlése

A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok alapértelmezett esetben engedélyezik a sütik elhelyezését az eszközre. Ezek a beállítások azonban megváltoztathatók úgy, hogy a cookie-k automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesíti a felhasználót, ha az eszközre cookie-t küldtek. A sütik kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak. Fontos tudni, hogy a cookie-k használatának tiltása/korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak működését.

8. Miért fontosak a cookie-k az interneten?

A cookie-k az Internet hatékony működésének központi elemét képezik, hiszen hozzásegítik a felhasználót a kényelmes böngészéshez, az általuk megismert igények és érdeklődési körök révén. A sütik korlátozása, vagy tiltása lehetetlenné teheti bizonyos weboldalak használatát. A cookie-k korlátozása, vagy tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap online reklámokat; mindössze annyit ér el ezzel, hogy a megjelenő reklámok nem veszik figyelembe a böngészési szokásait, így nem igazodnak igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány példa a sütik használatára (melyekhez nem szükséges egy felhasználó azonosítása egy felhasználói felület segítségével):

• A felhasználó igényeihez igazított tartalmak, szolgáltatások, termékek megjelenítése.
• A felhasználó érdeklődési köre szerint kialakított ajánlatok.
• Jelszavak megjegyzése.
• Internetes tartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi szűrők megjegyzése (family mode opciók, safe search funkciók).
• Reklámok gyakoriságának korlátozása; azaz, egy reklám megjelenítésének számszerű korlátozása a felhasználó részére adott weboldalon.
• A felhasználó számára releváns reklámok megjelenítése.
• Analitikai jellemzők mérése és optimalizálás. Egy weboldal forgalmának mérése, a letöltött tartalom vizsgálata, valamint annak meghatározása, hogy a felhasználó honnan érkezett a weboldalra (pl.: keresőn keresztül, közvetlenül, más weboldalról, stb.). A weboldalak azért végzik ezeket a látogatottsági elemzéseket, hogy a felhasználók számára minél jobbá tegyék az oldalt.

9. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők

A cookie-k NEM vírusok! A cookie-k egyszerű szöveg típusú formátumot használnak, nem kódrészle-tekből állnak, így nem futtathatók automatikusan. Következésképp, nem másolhatók és nem feleltethetők meg más hálózatokban az újrafuttatáshoz. Mivel ezeket a funkciókat nem képesek ellátni, így nem tekinthetőek programoknak (így vírusoknak sem).

A sütik azonban használhatók negatív célokra is. Mivel a felhasználó igényeire és navigálási előzményeire vonatkozó információkat tárolnak, így egy adott weboldalon akár spyware-ként is használhatók. Ennek megfelelően számos antivírus program a cookie-kat folyamatosan törlésre ítéli a különféle számítógép-átvizsgálási folyamatok (teljes rendszervizsgálat, valós idejű védelem, stb.) során. Általában a böngészőkben olyan adatbiztonsági beállítások vannak, melyek lehetővé teszik adott oldalak által elhelyezett cookie-k szintű elfogadását, azok érvényességi idejének meghatározása és automatikus törlése mellett.

A cookie-khoz kapcsolódó egyéb biztonsági vonatkozások: Mivel a személyazonosság védelme fokozottan fontos és minden Internetes felhasználó alanyi joga, ezért tudni kell, hogy a sütik használata során milyen aggályok merülhetnek fel. Mivel a cookie-kon keresztül folyamatosan áramlik az információ a weboldal és a böngésző között mindkét irányba, így ha egy támadó (hekker) beavatkozik az adattovábbításba, úgy a süti által tárolt információk lekövethetők. Amennyiben a böngészés kódolatlan Internet-elérési hálózaton keresztül történik (pl. megfelelő titkosítással nem rendelkező WiFi hálózat), úgy a támadás valószínűsége jelentősen megnő. További – cookie-k felhasználásán alapuló – támadási felületet szolgáltathatnak a sütik szerver oldali beállítási hiányosságai. Ha egy weboldal nem követeli meg a böngészőtől, hogy az kizárólag kódolt csatornán keresztül kommunikáljon, úgy a támadók ezt a biztonsági rést kihasználva információkat nyerhetnek ki a sütikből. A támadók a kinyert adatokat más weboldalakhoz való – illetéktelen – hozzáféréshez használhatják fel. Emiatt lényeges, hogy figyelmesen megválasszuk a legmegfelelőbb személyes adatvédelmi módszert.

Tanácsok a cookie-kon alapuló biztonságos és felelősségteljes navigáláshoz: Mivel a legnagyobb és leglátogatottabb weboldalak használnak sütiket, így ezek jelenléte/használata szinte kikerülhetetlen. A cookie-k teljes letiltása esetén a felhasználó nem tud használni számos népszerű oldalt, mint például a Youtube, a Gmail, a Yahoo és számos egyéb oldal. Az alábbi néhány tanács segítséget nyújt a cookie-k engedélyezése mellett is biztonságos és gondtalan böngészéshez:

• Szabja személyre a böngésző beállításait a cookie-kra vonatkozóan úgy, hogy azok használata az Ön számára még kényelmes Internetezést biztosítva is biztonságos legyen. Ha számítógépét csak Ön használja, úgy hosszabb lejárati időt is beállíthat a böngészési előzmények rögzítésére, illetve a személyes adatok eltárolására vonatkozóan. Amennyiben számítógépét megosztja másokkal, akkor érdemes a böngésző által megjegyzett adatokat minden használatot követően törölni (létezik automatizált megoldás, amely a program bezárásakor automatikusan elvégzi a törlést). Ezáltal lehetősége van arra, hogy biztonságos keretek között látogasson meg olyan oldalakat, melyek cookie-kat helyeznek el a számítógépen. Rendszeresen frissítse a kémprogramok elleni programok adatbázisát. Sok esetben a kémprogramok ellen védő szoftverek valós időben figyelik a böngészést és figyelmeztetnek, amennyiben nem biztonságos oldalt kíván betölteni a felhasználó (adott beállítás mellett akár automatikusan blokkolhatják azok betöltését). Ennek a szolgáltatásnak köszönhetően a felhasználó nem, vagy csak szánt szándékkal, juthat el olyan oldalra, ahol potenciális veszélynek (kibertámadásnak) van kitéve. Éppen ezért fontos, hogy böngészője és antivírus programja is mindig az elérhető legfrissebb verziójú legyen.

A támadások jelentős hányada a böngésző biztonsági résein keresztül történik. Minél régebbi verziójú egy böngésző, annál több ilyen gyenge pont található meg benne.
Mivel szinte minden nagyobb hazai és nemzetközi weboldal használ cookie-kat, így használatuk szinte elkerülhetetlen. Amennyiben ismeri a sütik alapvető működési mechanizmusát, úgy el tudja végezni azokat a beállításokat, amelyek mellett kényelmesen, ugyanakkor biztonságosan tud böngészni az Interneten.

A cookie-k tiltását vagy visszautasítását csak bizonyos – nehezen hozzáférhető és használható – weboldalak alkalmazzák. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a sütik tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap/lát online reklámokat az egyes weboldalakon.
A széles körben használt böngészőprogramokban elérhető olyan beállítás, amely lehetővé teszi adott cookie permanenst elutasítását. Ezen kívül akár az is beállítható, hogy csak adott weboldaltól fogadjon el a számítógép sütiket. A sütik letiltása nyomán akár az is megtörténhet, hogy nem hagyhat kommentet egy adott weboldalon.

Manapság már minden széles körben használt böngésző lehetőséget kínál a sütikezelés személyre szabására. Ezek a beállítások a böngészőben rendszerint az „Opciók” vagy „Beállítások” menün belül találhatók.
Az egyes böngésző-típusokkal kapcsolatos beállításokhoz az alábbi hivatkozásokra kattintva talál segítséget:

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari

10. További hasznos linkek

Az alábbi oldalakon többet is megtudhat a cookie-król és azok felhasználásáról:

Microsoft Cookies guide
All About Cookies

Az alábbi oldal pedig részletesen taglalja az online adatvédelmi és viselkedés alapú hirdetési formákkal kapcsolatos tudnivalókat:
http://www.youronlinechoices.com/hu/