Nyomtatás

AM kategória 14 éves kortól

 • Posted on:  2016. March 23., szerda 11:37

UFO Autósiskola 2020.

Vállalási feltételek és tanulótájékoztató "AM" kategóriás tanulók részére


A 24/2005. (lV. 21.) GKM rendelet 2 melléklete alapján összeállítva.

1.    Képzőszerv neve: Bánfi Zsolt egyéni vállalkozó „UFO” Autósiskola

2.    Képzőszerv címe: 8000 Székesfehérvár, Sütő u. 16 AS/1
       Képzőszerv telefonszáma: 0670/339-5705, Web: www.ufoautosiskola.hu, E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

3.    A cég formája: Egyéni vállalkozó

4.    Cégbírósági bejegyzés száma: 29731285

5.    Az iskolavezető neve: Bánfi Zsolt, telefon: 0670/339-5705

6.    Az ügyfélfogadó helyiség címe: 8000 Székesfehérvár, Sütő u. 16 AS/1
       Az ügyfélfogadó telefonszáma: 0670/339-5705
       Az ügyfélfogadás időpontja: Kedd 14:00-18:00 óráig, Péntek 14:00-18:00 óráig

7.    A tanfolyamra való felvétel módja: személyesen vagy telefonon történő jelentkezés.

8.    PÁV vizsgálat: nem szükséges.

9.  A tanfolyamra történő felvétel feltételei

 • 14. életévét betöltötte, vagy annál 6 hónappal fiatalabb,

 • valamint a tanuló meghatalmazza a képzőszervet adatainak kezelésére, a tanfolyam- és vizsgaügyintézés során.

A vizsgára bocsátás feltételei:

Az elméleti vizsgára az a személy bocsátható, aki a tanfolyamot elvégezte, a 14. életévét betöltötte vagy annál 3 hónappal fiatalabb, és a szükséges vizsgadíjat befizette.

A forgalmi vizsgára az a személy bocsátható, aki a gyakorlati oktatás során minimum 10 órát vezetett, ez idő alatt legalább 100 km-t tett meg, a 14. életévét betöltötte, és a szükséges vizsgadíjat befizette.

A vezetői engedély kiadásának feltétele, hogy a tanuló a Magyar Vöröskereszt által kiállított elsősegély-nyújtási ismeretek tantárgyból szerzett sikeres vizsgával és az erről szóló dokumentummal, illetve megfelelő egészségügyi végzettséggel rendelkezzen.

10.  A tanfolyam tantárgyai:

 • Elméleti tantárgyak (és óraszámai): közlekedési ismeretek (16 óra). Az elméleti oktatások a tanfolyam megnyitón megbeszélt időpontokban kezdődnek, egy oktatási alkalom 4×45 perc tanórát tartalmaz.
 • Gyakorlati oktatás (és óraszámai): alapoktatás (4 óra), városi vezetés (6 óra).  Egy vezetési óra 50 perc.

  A forgalmi vizsgára bocsátás feltétele, hogy a tanuló a gyakorlati oktatás során minimum 10 órát vezessen, és ez idő alatt legalább 100 km-t tegyen meg.

11.  A tanuló moped típusa:

 • Honda NSC 50

12.  Hiányzás:

Az elméleti foglalkozásról hiányozni nem lehet. Az esetlegesen bekövetkezett hiányzás esetén pótfoglalkozás beiktatása szükséges.

A gyakorlati foglalkozásról hiányozni nem lehet. A gyakorlati oktatóval megbeszélt helyen és időben történő gyakorlati vezetésnek amennyiben akadályozó tényezői vannak, a tanuló a vezetés megkezdése előtt 24 órával köteles az oktatóját értesíteni.

13.  Tanfolyami és vizsgadíjak:

 • Elméleti (KRESZ) oktatás díja: 30.000,- Ft.
  Elsősegély-nyújtás oktatás díja: 10.000.-Ft.
 • A gyakorlati oktatás díja: 40.000,- Ft
 • Elméleti (KRESZ) vizsga díja: 4.600,- Ft.
 • Járműkezelési vizsga díja: 3.600,- Ft+ 4000,-Ft járműhasználat.
 • Forgalmi vizsga díja: 3.600,- Ft+ 4000,-Ft járműhasználat.

14.  Mentességek:

Az elsősegély-nyújtó vizsga alól mentesül az a személy, aki a 24/2005. GKM rendelet 3. melléklet 4.1.4. pontja alá tartozó végzettséggel rendelkezik, és az erről szóló okiratot bemutatja.

15.  Tanuló áthelyezés:

Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja tovább folytatni a tanulmányait, képzési igazolást kell kérnie három példányban, amelyet a képzőszerv az esetleges hátralékok rendezését követően állít ki. Az igénybe nem vett vizsgadíj illetve szolgáltatás díját a képzőszerv a tanuló szerződésben foglaltak szerint visszafizeti.

16.  Elméleti oktatás helye:  8000 Székesfehérvár, Sütő u. 16 AS/1
      Gyakorlati oktatás helye: Székesfehérvár belterülete.

A szükség szerinti pótórákra a gyakorlati oktató tesz javaslatot, melynek díját a képzőszerv pénztárában kell befizetni. Ennek díja óránként: 4.000,- Ft.

17. Felügyeleti szerv: Név: Innovációs és Technológiai Minisztérium Cím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50. Postacím: 1440 Budapest, Pf. 1. Telefon: +36-1-795-1700

18. A tanuló jogai és kötelezettségei:

A tanulónak kötelessége az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon részt venni, valamint tudásának és képességeinek megfelelő szinten aktívan tanulni az oktatója által elvárt követelményszinten.

A tanulónak a vizsgán pontosan, az előírt okmányok birtokában, az erkölcsi normáknak, az évszaknak és a járművezetésnek megfelelő öltözetben kell megjelennie.

A vizsgázónak a 10 percen túl történő késés esetén a vizsgadíj megfizetésével új vizsgaidőpontot kell kérnie.

A képzőszerv jogai és kötelezettségei:

A képzőszervnek kötelessége a tanulót maximálisan felkészíteni a vizsgára, és a közúton adódó közlekedési helyzetek gyors és pontos megoldására, az élet- és vagyonbiztonság megóvása érdekében.

A vezetésre képtelen állapotban megjelent tanulóval a gyakorlati vezetés és a forgalmi vizsga nem kezdhető meg.

A nem megfelelő magatartást tanúsító tanulóval szemben az oktató felfüggesztheti a további oktatást

19. Vizsgadíjak:

 • Elméleti (KRESZ) vizsga díja: 4.600,- Ft.
  Elsősegély-nyújtás vizsga díja: 8.200.-Ft.
 • Járműkezelési vizsga díja: 3.600,- Ft.
 • Forgalmi vizsga díja: 3.600,- Ft.

Az elsősegély-nyújtás vizsga díját a Magyar Vöröskereszt részére kell befizetni. A többi díj befizetése a képzőszerv pénztárában történik.

20.  A vezetői engedély átvételével kapcsolatos előírások:

Valamennyi sikeres vizsga elvégzését követően három munkanap elteltével a vizsgázó az okmányirodában kérheti a vezetői engedély elkészítését. Ehhez vinnie kell magával a személyi igazolványát és a sikeres elsősegély-nyújtó vizsgáról szóló dokumentumot. A vezetői engedélyt postai úton fogják kézbesíteni a részére.

A 24/2005. (lV. 21.) GKM rendelet 2 melléklete alapján összeállítva.

Megjelent: 4245 alkalommal Utoljára frissítve: 2020. January 26., vasárnap 20:51